Aktuella utställningar och arrangemang

Berte Qvarn 450 år

Årets sommarutställning uppmärksammar att Berte Qvarn firar 450 år 

Traditioner i generationer

Sveriges äldsta familjeföretag har anor bak till år 1569 då Berte Qvarns namn präntades första gången i Lunds stifts ”landebog”. ”Landebogen”, eller jordeboken som den kallades i Sverige, var en förteckning över kyrkornas, prästernas och klockarnas egendomar och inkomster. Då var det Slöinge kyrka som ägde Berte Qvarn och marken däromkring.

Idag drivs Berte Qvarn och övriga verksamheter i Bertegruppen av 13:e och 14:e generationen i familjen Stenström. Utställningen visar gamla bilder från qvarnen, en nostalgisk tillbakablick på utvecklingen av SIA Glass och en kort historik över Bertegruppens olika verksamheter.

Berte Museum ‑ Livet på landet, är ett privat nostalgimuseum. Ett museum som överraskar med sin storlek, föremålsrikedom och närhet till föremålen. Här kan du vandra runt bland allehanda jordbruksmaskiner, handredskap och traktorer. I uppbyggda miljöer kan du bekanta dig med olika hantverksmiljöer, lanthandel och skola.