Ett museum blir till

Sommaren 1992 var Anders Stenström, dåvarande qvarnmästare på Berte Qvarn, ute för att kontrollera hur kontraktsodlingarna av vete artade sig. Vid besök hos Gustaf Skyggesson på Stenastorp, Vinberg, gick de ut för att titta på en odling av vårvetet Sport. Ett vårvete med speciellt hög proteinhalt som skulle göra Berte Qvarn i princip självförsörjande på svenskt vete.

På vägen tillbaka från fältet passerade de ett stort antal äldre maskiner som Gustaf kört ut på den gamla gödselstan. För en ung framåtblickande lantbrukare som var i färd med nyinvesteringar fanns det inte längre plats för gamla uttjänta maskiner. Med viss sorg i sinnet berättade han att de skulle eldas upp och lämnas till skrot.

Potatisupptagaren i bilden här intill, drog till sig Anders uppmärksamhet som nyfiket frågade vad det var för någonting. Just då anlände Gustafs svärfar John Bengtsson som, inspirerad av Anders intresse för maskinernas funktion, började berätta deras historia. Efter en stund tyckte Anders att det var synd att slänga en så gammal fin och intressant maskin. Han skulle nog kunna ta vara på den och några andra maskiner och göra plats för dem i ett gammalt svinhus på gården. John var inte sen att nappa på erbjudandet och kunde nöjt se sina gamla maskiner bli bevarade för framtiden.

En liten historia om några lantbruksmaskiner som lämnar gödselstan för svinhuset för att till sist ta steget in på ett museum. Av mer eller mindre en slump, togs där vid den gamla gödselstan det första steget mot invigningen av Berte Museum ‑ Livet på landet tio år senare.

Här vilar sig Anders Stenström mot en gammal traktor.  Anders kanske undrar vad han gett sig in på när han börjat samla på diverse äldre jordbruksmaskiner.

Här vilar sig Anders Stenström mot en gammal traktor. Anders kanske undrar vad han gett sig in på när han börjat samla på diverse äldre jordbruksmaskiner.